Kanadyjki i kajaki:
:: Amazonas 550
:: Maroni 360
:: Orinoko 470
:: Ukajali 482
:: Rio Negro 480
:: Ukajali 583

Łodzie wiosłowo - motorowe:
:: Bzura 612
:: Rio Grande 580
:: Ontario 360
:: Athabaska 450
:: Titicaca 470
CO NOWEGO:

PYCHÓWKA "BZURA 612" - Wła¶nie skończyli¶my testy nowej pychówki "BZURA 612" i łódka powędrowała do szczę¶liwego własciciela. Zapraszamy do galerii!

NOWY PROJEKT - Wła¶nie skończyli¶my testować nowy projekt kanadyjki drewnianej - zapraszamy do galerii!

TESTY - Tym razem nasz± łódkę testowali¶my na przepięknej rzece Bug. Zapraszamy ponownie do naszej galerii.

TESTY Testowanie naszych łodzi jest chyba najprzyjemniejszym etapem produkcji. Tym razem wybrali¶my się na spływ w przepiękne okolice Czarnej Hańczy. Zapraszamy do GALERII na mini foto - reportarz z wyprawy!

 

 

Ukajali 583

Turystyczny, solidny kajak ¶ródl±dowy. Dwuosobowa wersja Ukajali 483. Nadaje się do pływania po rzekach jak i otwartych akwenach. Płaskie dno umożliwia pływanie nawet po bardzo płytkich akwenach.
Duże kokpity i regulowane ławeczki pozwalaj± na łatwe umiejscowienie się nawet bardzo wysokich użytkowników. Standardowo bagaż mie¶ci się pod pokładem za i przed kokpitem. Można wykonać też wodoszczelne dekle na pokładzie uzyskuj±c w ten sposób dodatkow± przestrzeń bagażow±. Wykonany ze sklejki szkutniczej i laminatu epoksydowego. Głęboka przejrzysto¶ć laminatu daje wspaniały efekt wizualny.

This is a solid inland kayak for tourists, a version of Ukajali 483 ideal for two people. It can be used on the rivers and the open waters. The flat bilge allows the boat to be used even on very shallow water.
The big cockpits and the adjustable benches make it possible to sit comfortably even for very tall users. The luggage can be put under the deck in front of and behind the cockpit. It's possible to add some watertight lids on the deck to create additional storage space. The boat is made of marine plywood and glass epoxy laminate. Deep transparency of the laminate creates a fantastic visual effect.

Dane techniczne/Technical data
Długo¶ć/Length 583 cm
Szeroko¶ć /Width 81 cm
Waga/Weight 30 kg
Ilo¶ć pasażerówNumber of passengers 2

Konstrukcja
Sklejka marynistyczna "szyta"+ laminat epoksydowo szklany.

Glued marine plywood + glass epoxy laminate.

Każda łódĽ budowana jest na indywidualne zamówienie dlatego istnieje możliwo¶ć wprowadzenia indywidualnych zmian.

Each boat is made-to-order so it's possible to make any changes required by the customer.

 

  

 
   
GALIEL@WEBGROUP2008